X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Obchod. podmínky Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distanční formou

Adresát:

Ing. Eduard Sýkora - ESAKO
Dražkovice 57
533 33 Pardubice
e-mail: e.sykora@esako.cz
tel: 466 303 446


Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy číslo…………………………….. od nákupu tohoto zboží (**)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Datum převzetí zboží : _________________________


Jméno a příjmení zákazníka: ______________________________________________

Adresa zákazníka: ______________________________________________

Částku za zboží požaduji:

a) zaslat stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce: ano /ne (*)

b) jiným způsobem (**): __________________________________


Datum: ___________________________________

Podpis zákazníka: __________________________________

* nehodící se škrtněte

** doplňte


Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy


1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu
1.2 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat výše uvedeného prodejce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, e-mailem, případně i osobně). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
2.2 Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.3 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese, případně na adrese prodávajícího, která je nejblíže Vašemu bydlišti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
2.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží
2.5 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

provozovatele poštovních služeb, faxem, e-mailem, případně i osobně). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
2.2 Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.3 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na výše uvedené adrese, případně na adrese prodávajícího, která je nejblíže Vašemu bydlišti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
2.4 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží
2.5 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

Poslat na e-mail Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

Ing. Eduard Sýkora - ESAKO

Dražkovice 57
533 33 PARDUBICE

Tel.: +420 466 303 446
Fax: +420 466 303 446
E-mail: e.sykora@esako.cz

Všechny kontakty

PO - Čt. 8:00 - 16:00

Pa         8:00 - 15.00

Polední pauza  11:30 - 12:00 

Kdykoliv po tel. dohodě

Splátkový prodej přes firmu ESSOX

© 2019, Ing. Eduard Sýkora - ESAKO – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů B2C Brána | eod.cz | XHTML 1.0 | CSS 3